Bijlagen

A. Aanvaarde moties en amendementen

Aanvaarde moties en amendementen

In het voorjaar 2023 hebben geen algemene beschouwingen plaatsgevonden en zijn er naar aanleiding daarvan dan ook geen moties en amendementen aangenomen die verwerking in de Programmabegroting 2024 behoeven. Autonome ontwikkelingen en wijzigingen die voortvloeien uit het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn waar van toepassing zichtbaar verwerkt in deze begroting. Een totaaloverzicht van de verwerkingswijze van het Coalitieakkoord 2023-2027 is opgenomen in tabel 1.11 van onderdeel IV 'Financiële begroting' van deze begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43