Programmaplan

Reserves

In dit programma zijn de mutaties (toevoegingen en onttrekkingen) in de reserves ten opzichte van het financieel kader toegelicht.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

Hiervoor wordt verwezen naar programma 8 van deze begroting.

Effect van ons beleid

Hiervoor wordt verwezen naar programma 8 van deze begroting.

Programmaonderdeel en doelen

x € 1.000
Lasten € 28.083
Baten € -35.039
Saldo € -6.956
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43