Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten

10

9.554

9.173

19.559

22.344

29.034

Baten

-199.796

-205.407

-213.567

-219.606

-217.255

-220.096

Saldo

-199.786

-195.853

-204.394

-200.047

-194.911

-191.062

8.2 Bedrijfsvoering

Lasten

62.288

66.641

26.496

25.154

25.204

25.197

Baten

-3.654

-2.854

0

0

0

0

Saldo

58.634

63.787

26.496

25.154

25.204

25.197

8.3 Overhead en vennootschapsbelasting

Lasten

0

50

41.058

40.113

38.632

38.643

Baten

0

0

-3.884

-3.904

-2.657

-2.670

Saldo

0

50

37.173

36.210

35.975

35.972

Totaal programma 8

Lasten

62.298

76.246

76.726

84.826

86.180

92.874

Baten

-203.450

-208.261

-217.451

-223.510

-219.912

-222.766

Saldo

-141.152

-132.016

-140.725

-138.684

-133.732

-129.892

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43