Reserves

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

9.1 Reserves

Lasten

62.196

42.643

28.083

19.372

15.356

14.526

Baten

-41.575

-65.821

-35.039

-24.278

-13.451

-15.730

Saldo

20.621

-23.178

-6.956

-4.906

1.904

-1.204

Totaal programma 9

Lasten

62.196

42.643

28.083

19.372

15.356

14.526

Baten

-41.575

-65.821

-35.039

-24.278

-13.451

-15.730

Saldo

20.621

-23.178

-6.956

-4.906

1.904

-1.204

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43