Landbouw, visserij, water en natuur in balans

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied

Lasten

3.271

3.076

1.035

1.035

35

35

Baten

-1.418

-358

0

0

0

0

Saldo

1.854

2.718

1.035

1.035

35

35

2.2 Natuur

Lasten

17.554

34.543

25.232

25.914

13.054

12.769

Baten

-1.573

-8.715

-6.564

-4.628

-846

-846

Saldo

15.981

25.828

18.667

21.286

12.208

11.923

2.3 Water

Lasten

1.110

1.804

1.785

1.344

1.594

1.594

Baten

-561

-470

-470

-470

-470

-470

Saldo

549

1.334

1.316

874

1.124

1.124

Totaal programma 2

Lasten

21.935

39.423

28.052

28.293

14.682

14.397

Baten

-3.552

-9.543

-7.034

-5.098

-1.316

-1.316

Saldo

18.383

29.880

21.018

23.195

13.367

13.082

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43