Vitale samenleving en aantrekkelijk Flevoland

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

4.1 Recreatie, toerisme en sport

Lasten

2.557

2.467

2.586

2.586

2.586

2.586

Baten

-45

-28

-28

-28

-28

-28

Saldo

2.512

2.439

2.558

2.558

2.558

2.558

4.2 Cultuur en erfgoed

Lasten

6.578

8.339

8.413

6.594

6.594

6.594

Baten

-699

-350

-344

-10

-10

-10

Saldo

5.879

7.988

8.069

6.584

6.584

6.584

4.3 Vitale samenleving

Lasten

1.945

2.130

1.870

1.425

1.425

1.425

Baten

-10

0

0

0

0

0

Saldo

1.936

2.130

1.870

1.425

1.425

1.425

Totaal programma 4

Lasten

11.080

12.937

12.869

10.605

10.605

10.605

Baten

-754

-378

-372

-38

-38

-38

Saldo

10.327

12.558

12.497

10.566

10.566

10.566

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43