Toekomstbestendige energie en klimaat

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

5.1 Regionale energiestrategie

Lasten

4.720

7.698

6.104

5.543

4.908

5.080

Baten

-2.379

-3.502

-2.758

-3.135

-2.500

-2.672

Saldo

2.341

4.196

3.346

2.408

2.408

2.408

5.2 Milieu

Lasten

5.652

7.632

7.348

6.505

6.505

6.505

Baten

-563

-704

-513

-513

-513

-513

Saldo

5.089

6.928

6.835

5.992

5.992

5.992

5.3 Klimaatakkoord

Lasten

28

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

28

0

0

0

0

0

Totaal programma 5

Lasten

10.400

15.330

13.452

12.048

11.413

11.585

Baten

-2.942

-4.206

-3.271

-3.648

-3.012

-3.184

Saldo

7.458

11.124

10.181

8.400

8.400

8.400

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43