Eigentijds bestuur

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

7.1 Bestuur

Lasten

-8

3.287

3.143

3.076

2.766

2.587

Baten

-40

-27

-27

-27

-27

-27

Saldo

-49

3.260

3.116

3.049

2.739

2.560

7.2 Provinciale Staten

Lasten

1.595

2.724

2.528

2.528

2.602

2.788

Baten

0

-22

0

0

0

0

Saldo

1.595

2.702

2.528

2.528

2.602

2.788

Totaal programma 7

Lasten

1.587

6.011

5.671

5.605

5.368

5.375

Baten

-40

-49

-27

-27

-27

-27

Saldo

1.547

5.962

5.644

5.578

5.341

5.348

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43