Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-cijfer 2023

Streef-
cijfer
2024

2025
-
2027

Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling

Ontwikkeling woningvoorraad
Bron: CBS
Toelichting: het aantal dat jaarlijks aan de woningvoorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties

2.432

3.341

3.165

3.500

6.000

5.500

Almere 2.0

Met vastgestelde jaarprogramma's wordt invulling gegeven aan het Meerjarenprogramma 2021-2025 van Almere 2.0.
*Toelichting: De programmering van het MJP 2021-2025 is in 2025 afgerond, de verwachting is dat de oplevering van enkele van de projecten in 2026 zal plaatsvinden

-

20%

36%

40%

60%

100%*

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43