Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap

Lasten

10.609

13.920

11.001

9.438

9.502

9.452

Baten

-983

-2.101

-832

-22

-22

-22

Saldo

9.626

11.819

10.169

9.416

9.479

9.429

Totaal programma 1

Lasten

10.609

13.920

11.001

9.438

9.502

9.452

Baten

-983

-2.101

-832

-22

-22

-22

Saldo

9.626

11.819

10.169

9.416

9.479

9.429

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43