Bloeiende economie

Financieel overzicht

3.3 Totale lasten en baten

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

3.1 Economische ontwikkeling

Lasten

6.108

9.797

6.230

6.161

5.263

5.263

Baten

-686

-1.140

0

0

0

0

Saldo

5.422

8.657

6.230

6.161

5.263

5.263

3.2 Gebiedsopgaven

Lasten

1.985

8.072

6.802

5.725

3.007

1.064

Baten

-1.200

-1.717

-953

-1.207

-655

-357

Saldo

785

6.355

5.849

4.517

2.353

707

Totaal programma 3

Lasten

8.093

17.870

13.032

11.886

8.270

6.327

Baten

-1.886

-2.857

-953

-1.207

-655

-357

Saldo

6.207

15.013

12.079

10.679

7.615

5.969

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43