Goede bereikbaarheid en infrastructuur

Financieel overzicht

Programmaonderdeel

L/B/H

Rekening 2022

Begroting 2023 na wijziging

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

6.1 Openbaar vervoer

Lasten

36.539

43.181

36.470

36.471

36.471

36.471

Baten

-8.050

-9.444

-2.336

-2.336

-2.336

-2.336

Saldo

28.490

33.737

34.134

34.135

34.135

34.135

6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit

Lasten

1.900

6.930

7.324

6.987

7.331

7.331

Baten

-300

0

0

0

0

0

Saldo

1.600

6.930

7.324

6.987

7.331

7.331

6.3 Infrastructuur

Lasten

25.387

28.644

35.111

35.109

36.067

37.310

Baten

-664

-474

-474

-474

-474

-474

Saldo

24.723

28.170

34.637

34.634

35.593

36.836

Totaal programma 6

Lasten

63.826

78.756

78.904

78.567

79.869

81.111

Baten

-9.014

-9.918

-2.810

-2.810

-2.810

-2.810

Saldo

54.813

68.838

76.094

75.757

77.059

78.301

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43