Paragrafen

Lokale heffingen

Onder lokale lastendruk wordt verstaan hoe de tarieven van de provinciale belastingen en heffingen zich verhouden tot de tarieven in de andere provincies. Voor de opcenten MRB is de situatie in 2023 en 2024 (voorlopige cijfers) weergegeven in onderstaande tabel 1.2.

Tabel 1.2: Provinciale opcenten MRB

Provincie

2023

2024

Stijging in %

Zuid-Holland*

95,7

98,7

3%

Groningen

95,7

95,7

0%

Gelderland

93,0

97,9

5%

Drenthe

92,0

92,0

0%

Fryslân

87,0

89,6

3%

Zeeland

82,3

84,4

3%

Flevoland

82,2

83,0

1%

Noord-Brabant

80,8

82,2

2%

Limburg

80,6

83,1

3%

Overijssel

79,9

82,2

3%

Utrecht

79,4

81,9

3%

Noord-Holland

67,9

77,4

14%

Gemiddeld

84,9

87,3

1,2%

* Het tarief van Zuid-Holland is nog voorlopig, besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden ten tijde van het opstellen van deze begroting.

Van laag naar hoog gerangschikt neemt Flevoland in 2024 waarschijnlijk de achtste plaats in voor wat betreft het tarief van de opcenten MRB. Het landelijke gemiddelde tarief is in 2024 naar verwachting 87,3 opcenten.


Voor de grondwaterheffing lopen de tarieven tussen de provincies uiteen van € 0,50 per 100 m³ tot € 3,80 per 100 m³. Het tarief in Flevoland bedraagt per 1 januari 2010 € 1,41 per 100 m³, waarmee Flevoland van laag naar hoog gerangschikt de zesde plaats inneemt. De hoogte van de uiteindelijk opgelegde heffing is niet alleen afhankelijk van de hoogte van het tarief, maar ook van een mogelijk minimum bedrag en vrijstellingen. In Flevoland is geen minimum bedrag vastgesteld en zijn onttrekkingen kleiner dan 20.000 m³ grondwater vrijgesteld van de provinciale grondwaterheffing.

Voor interprovinciale vergelijking zijn alleen de opcenten MRB en de grondwaterheffing relevant vanwege de omvang en/of de hoogte van de heffing. De activiteiten waarvoor leges worden gevraagd (zoals toezending provinciale documenten) verschillen tussen de provincies, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Gelet op het specifieke karakter van de nazorgheffing is een vergelijking met andere provincies evenmin zinvol.

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43