Programmaonderdeel en doelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

x € 1.000
Lasten € 9.173
Baten € -213.567
Saldo € -204.394
Deze pagina is gebouwd op 10/05/2023 14:34:40 met de export van 10/05/2023 14:28:43